Constructii

Detasarea lucratorilor are loc in contextul prestarii transfrontaliere de servicii. Doar intreprinderile/firmele legal infiintate intr-un stat membru pot face uz de libertatea de a presta servicii. O intreprindere este infiintata si confirmata in vederea eligibilitatii detasarii de catre CNPP, atunci cand desfasoara o activitate economica pe o perioada nedeterminata si printr-o infrastructura stabila si constanta de unde se desfasoara in mod efectiv activitatea de prestare a serviciilor.
construction, workers, installing
INFORMATII PRIVIND DETASAREA LUCRATORILOR
Detasarea este intotdeauna temporara. Intreprinderea poate detasa lucratori
numai pe o perioada limitata si trebuie sa existe un raport de munca pe intreaga
perioada a detasarii.
FORMALITATI INAINTE DE DETASARE

In ceea ce priveste securitatea sociala, o intreprindere care detaseaza un lucrator intr-un alt stat membru trebuie sa contacteze institutia de securitate sociala competenta din statul membru gazda, ori de câte ori este posibil, inainte de detasare. Institutia trebuie sa furnizeze lucratorului un atestat A1 (formularul PD A1), care stabileste care legislatie privind securitatea sociala a unui stat membru se aplica lucratorului in timpul detasarii.

Pentru a monitoriza respectarea conditiilor de munca si de incadrare in munca pentru lucratorii detasati, statele membre au dreptul sa solicite, inainte de detasare:

  • o simpla declaratie catre autoritatile nationale responsabile, cel târziu la inceputul detasarii, care sa contina informatiile relevante necesare pentru monitorizarea conditiilor de munca ale lucratorului (lucratorilor) detasat (detasati), inclusiv: identitatea prestatorului de servicii; numarul anticipat de lucratori detasati clar identificabili; persoana de legatura si persoana de contact ale furnizorului de servicii; durata anticipata a detasarii, inclusive datele preconizate de incepere si de incheiere a detasarii; adresa (adresele) locului de munca natura serviciilor care justifica detasarea;
  • o persoana desemnata care sa asigure legatura cu autoritatile competente din statul membru gazda;
  • o persoana de contact desemnata care sa poata actiona ca reprezentant prin intermediul caruia partenerii sociali relevanti pot incerca sa determine prestatorul de servicii sa se angajeze in negocieri colective in statul membru gazda.
 
DURATA
SCURTA DURATA
Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii se aplica in cazul tuturor detașarilor, indiferent de durata lor. 
Totusi, unele dispozitii nu se aplica in cazul unei detașari pe termen scurt. De exemplu, normele privind durata minima a concediilor anuale platite și remuneratia nu se aplica in cazul detașarilor pentru lucrarile de montaj initial și/sau de prima instalare a bunurilor (in afara sectorului constructiilor) daca perioada detașarii nu depașește opt zile. In alte cazuri, directive permite statelor membre gazda sa nu aplice unele dintre normele lor in cazul detașarilor de scurta durata.
Unele state membre au exclus detașarile pe termen scurt sau alte tipuri de detasari de la anumite obligatii, in special de la obligatia de a efectua declaratia inainte de detașare.
Normele actuale nu prevad exceptii pentru deplasarile in interes de serviciu. In orice caz, colegislatorii asigura ca iau in considerare modalitati de a face ca normele sa fie mai putin impovaratoare pentru cetateni.
LUNGA DURATA
De la 30 iulie 2020, lucratorii detasati pentru perioade mai mari de 12 luni (sau 18 luni dupa o notificare motivata din partea angajatorului) au dreptul la toate conditiile de munca si de incadrare in munca aplicabile in mod obligatoriu in statul membru gazda, cu exceptia procedurilor si a conditiilor de incheiere si reziliere a contractului de munca.
De asemenea, normele privind schemele de pensii ocupationale suplimentare nu se aplica in cazul detasarilor pe termen lung.
In ceea ce priveste coordonarea sistemelor de securitate sociala, durata anticipata a muncii sau a activitatii in statul membru destinatar nu trebuie sa depaseasca 24 de luni pentru ca persoana in cauza sa ramâna sub incidenta legislatiei privind securitatea sociala a statului membru gazda.
DOCUMENTE CARE TREBUIE FURNIZATE DUPA DETASARE

Statele membre pot impune prestatorilor de servicii obligația de a furniza anumite documente (contractul de munca, fise de salariu, fise de prezenta care sa indice începutul, sfarsitul si durata programului de lucru zilnic, precum și dovada de plată a remunerației) intr-o perioada rezonabila de timp dupa incheierea perioadei detasarii.