Legislatie Europeana

AUTORITATEA EUROPEANA A MUNCII

Autoritatea Europeana a Muncii (ELA) a fost instituita prin Regulamentul (UE) 2019/1149.

Autoritatea va îmbunatați asigurarea respectarii normelor UE privind detasarea lucratorilor de catre autoritațile naționale; va facilita accesul la informații pentru cetațeni, angajatori si partenerii sociali; va media litigiile transfrontaliere intre administrațiile naționale si va sprijini cooperarea dintre statele membre cu privire la toate aspectele legate de detasarea lucratorilor.

Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si actualizarile ulterioare

Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996, privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii

Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala


.